Reklama
 
Blog | Michaela Šojdrová

Ten skutečný Albertov

Děkuji studentům a rektorům našich univerzit, kteří v neděli společně vystoupili na pražském Albertově. Bylo to velmi kultivované připomenutí 17. listopadů 1939 i 1989 a vlastně i toho letošního, i když o několik dnů později. Jsem velmi ráda, že zde nikdo nikoho nenálepkoval, neurážel, ani veřejně nevylučoval z řad národa. Nikdo z přítomných se ani slovem „neotřel” o hlavu státu i přesto, že právě v nejistých dobách by měla být sjednocující osoba prezidenta skutečnou oporou, kterou v ní dnes bohužel nemáme.

Jak jedna s řečnic trefně poznamenala, právě letošní dění 17. listopadu v prostorech univerzitního kampusu nám připomnělo křehkost svobody a její náchylnosti ke zneužití. Z toho pohledu bychom mohli být za tuto lekci vděční, neboť je pro nás vztyčeným varovným prstem. Svobodu a demokracii bývá velice obtížné získat, ztratit ji však můžeme až neobyčejně snadno. Mějme to na paměti a pečujme o ně.

Jako poslankyně Evropského parlamentu dlouhodobě obhajuji v dnešní uprchlické krizi spojení solidarity s bezpečností, neboť obavy občanů jsou oprávněné a je povinností politické reprezentace bezpečnost vlastních obyvatel zajistit. Ve chvílích po aktuálních teroristických útocích musí mít bezpečnost prioritu. Rovněž požaduji aktivní boj proti projevům extrémního islámu a všem příčinám bezpečnostních rizik na celoevropské úrovni. Odmítám však zneužívání těchto témat k projevům nesnášenlivosti, snižování lidské důstojnosti a k lacinému populismu. Jsem proti tomu, aby se v naší společnosti šířila atmosféra strachu a agresivity. Ostatně heslo „Vzděláním proti strachu“ bylo mottem nedělního setkání. Máme demokraticky zvolenou vládu, která  situaci zvládá a jako celek se snaží, dokonce i ve spolupráci s opozicí, chovat odpovědně. Nepotřebujeme proto žádného zachránce v osobě pana Konvičky a jeho agresivního souručenství.

V době plné obav bychom měli všichni usilovat nejen o zajištění bezpečnosti, ale také o návrat k vlastním hodnotovým jistotám, které jsme lehkovážně odložili a vyměnili za lákavější zboží. Jejich probuzení nás však může posílit v boji proti nenávisti, fanatismu a napomoci Evropě najít ztracené sebevědomí.

(Článek publikován i na www.sojdrova.cz)

Reklama