Reklama
 
Blog | Michaela Šojdrová

Pozdě bycha honit – uprchlická krize a fašistická renesance

Neúspěch úterního zasedání Rady ministrů vnitra EU, kteří se nedokázali shodnout na řešení "uprchlické krize", jen podtrhl palčivost tohoto problému. Shodou okolností ve stejný moment předsedkyně francouzské Front national Marine Le Pen oznámila ustavení nové politické frakce v Evropském parlamentu - Evropy národů a svobod, jejímiž členy jsou i další extrémně-pravicové strany jako rakouští Svobodní či strana Geerta Wilderse.

 

Mimo jiné to znamená, že extrémní pravice bude více slyšet a dosáhne i na finanční příspěvky na činnost, které se tak přidají k „půjčkám“, jež získává mj. z putinovského Ruska.

Jak spolu obě události souvisí? Značně. Výkonné instituce nejen EU, ale i členských zemí selhaly v otázce včasného varování, připravenosti a účinné reakce na problém zvýšené míry imigrace do EU. Problém byl dlouhodobý, zvyšující se trend zřejmý, ale odpovědné instituce adekvátně nereagovaly. Evropský parlament, jehož jsem členkou, může sice v této věci apelovat, ale sám nemá pravomoc něco změnit.

Stojí za zmínku, že již na konci roku 2014 jsme schválili usnesení, ve kterém jsme vyzvali k ucelenému přístupu k migraci. V usnesení se nehovoří o kvótách, zato jsou v něm vyjmenovány kroky k tomu, aby bylo pomoženo zemím EU, jež čelí největšímu tlaku, ale zároveň byly vynaloženy adekvátní prostředky EU (mj. speciální fond pro azyl a migraci) na řízení migračních toků. Tedy urychlené zpracovávaní žádostí o azyl a navracení těch, kteří na něj nemají nárok, a posílenou ochranu hranic.

Reklama

Naše usnesení navazovalo na předchozí apely, ale EU za posledních osm let bohužel zaspala a nechala na svých hranicích vzniknout pašeráckou síť srovnatelnou s mexickou mafií na hranicích s USA. O tom, že z Iráku a Sýrie budou přicházet obrovské uprchlické vlny, se vědělo už také poměrně dlouho. Jana Hybášková, toho času velvyslankyně EU v Iráku a moje předchůdkyně na postu europoslankyně, na to upozorňovala již v říjnu 2014. Další úpěnlivou výzvou pak byl známý apel na Evropskou komisi z letošního dubna, jehož výklad byl pak poněkud zkratkovitě redukován na otázku možných kvót.

Občané jsou dnes právem rozhořčeni a snadno se nechají zlákat obrovskou vlnou různých dezinformací a extrémně pravicového populismu, který se šíří Evropou a z kterého profitují právě strany, které se tento týden v Evropském parlamentu výše zmíněným způsobem etablovaly.

Jak čelit tomuto dvojímu problému? Evropa musí být solidární, ale v první řadě také zodpovědná vůči svým občanům. Je nezbytné s chladnou hlavou rozlišovat mezi uprchlíky z válečných zón, kteří čekají na naši pomoc a mezi nelegálními ekonomickými imigranty. Určitým východiskem, jak hasit akutní požár, by mohlo být zřízení a správa dalších uprchlických táborů na africkém kontinentě a na Blízkém východě, ovšem za silné vojenské asistence sil států EU a při vynaložení adekvátních prostředků na důstojný život uprchlíků. Nezbytnou podmínkou však je, aby EU byla akceschopná (např. posílila své vojenské kapacity), zabývala se skutečnými problémy a nikoli zbytečnostmi.

Chtějme více Evropy tam, kde je to pro naši bezpečnost a přežití skutečně důležité a naopak méně tam, kde je to malicherné a lidem nesrozumitelné. Jedině tak máme šanci obhájit skvělý projekt Evropské unie a sebrat vítr z plachet těm, kteří jej chtějí zadupat do země.

(Příspěvěk publikován i na www.sojdrova.cz)